My Mafia Online Wiki

Dyrektor znajdujący się w lokacji Przedmieścia: ul Kasztanowa 5: Wysypisko